Vestmarka
Nært og kjært for liten og stor!
Foto: S Holo / BP Torgersen