Vestmarka
 
Example image - aligned to the right
© 2013 B P Torgersen
Nært og kjært for liten og stor!
Vestmarka?
Vestmarka er et fantastisk naturområde avgrenset
av Sollihøgda, via bo- og landbruksområdet i vestre Bærum, til Skaugum via Sem mot Drengsrud vest
for Asker sentrum, nord for E18 mellom Asker og Lier, Lierdalen og tilbake til Sollihøgda.
                                 Les mer
                               
Dyrelivet trives rundt Franskleiv idag selv med turgåere blant dem. Hvordan vil det bli med skytetrening og konkurranser i området?
Anleggs- og støy-veiledere
Skiskytteranlegg
Norges Skiskytterforbund har lagt frem anleggs- og støyveiledere på sine hjemmesider. De finner du her. I lillomarka skisytteranelgg har man erfaringer når deg gjelder støy fra slike anlegg. Les mer!

Om oss
Vi, som står bak denne nettsiden, er beboere i og ved Vestmarka. Vi er bekymret over forslaget om å etablere et skiskytingsanlegg på Franskleiv ved Vestmarksetra.


                                  Les mer
Visitert 2499 ganger

Saksgangen
Her finner du alle oppdateringer som ikke står på denne siden

Oppdatert 08.10.2015
Foto: B.P.Torgersen
Foto: S Holo
Nei til skiskytingsanlegg og snøkanoner på Franskleiv!
Idrettsklubbene IL Jardar og Bærums Skiklub varslet i januar 2013 om at de ønsker et ski- og skiskytingsanlegg med snøproduksjon på Franskleiv ved Vestmarksetra. Vi, som er beboere langs Vestmarkveien og en del andre brukere av marka, mener dette er en svært dårlig idé!
Vi sier nei til planene fordi vi mener at et slikt anlegg vil endre områdets karakter fra fredelig og lett tilgjengelig turområde for allmennheten til et travelt og til tider støyende idrettsanlegg for de få. 
Våre bekymringer er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

                                                                              Les mer

Skriv fra Fylkesmannen 4.3.2013
Til Multiconsult AS
"Bærum kommune - Vestmarksetra -uttalelse til varsel om igangsatt detaljregulering og høring av planprogram - lokalt skianlegg Franskleiv"

                                  Les mer
Planene for skiskytteranlegg på
Franskleiv:
-Uakseptable konsekvenser, hevder
naboer.
Les referat fra informasjonsmøte med nærmeste
naboer og Gupu 8. oktober 2013. 
                                               Les her
Fjerner bly fra skytebaner
(NRK Hedmark og Oppland)

                                  Les mer
Stillheten skriker ikke
når den blir angrepet
Forsvarer seg ikke
Har ingen argumenter
Den bare bukker lydløst
og trekker seg stille tilbake
Mens du står igjen og lytter
midt i rabalderet
                                -ALT
18.04.2014:  Åpent brev til Bærums ordfører. Se her
29.06.2014:  Brev til Bærum kommune om blyforurensning Se her Vedlegg
09.09.2014:  Nye, viktige brev til Bærum kommune!
Se her   Og her (Vedlegg)
26.10.2014:  Åpent brev til Bærums ordfører fra Svein Dagestad! Se her
30.10.2014:  Rekommandert brev m/krav fra naboer ved Franskleiv! Se her
10.12.2014:  Brev til Bærum kommune, I.L.Jardar og Bærums Skiklub
                      fra grunneier ved Franskleiv Peder Cappelen.
                      Se
her, her og her
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
11.12.2014:  Bærum Kommunestyre har behandlet forslag om
                     skiskyterarena ved Franskleiv i Vestmarka. Se her
09.02.2015: Lars Holos skriv m/bilag til Fylkesmannen i Oslo og Akershus
                            Skrivet et ment å gi Fylkesmannen innsikt i de motargumenter som er dokumentert
                            i forbindelse med behandlingen av skiskyterarena forslaget ved Franskleiv i
                            Bærum Kommunestyre.
Se her, her, her og her
20.10.2014:  Brev til Planutvalget Bærum kommune. Se her
10.03.2015: Brev fra Tanum Vel til Miljødepartementet. Se her
08.10.2015: 5. okt. skrev Svein Dagestad et innlegg i Budstikka:
                       "Kritisk. Nei til forgiftende skiskyting i Vestmarka!
. Les her!
02.06.2016: Innlegg i Budstikka av Lars Holo:
"Miljøkampen fortsetter" Se her!
07.06.2016: Innlegg i Budstikka av Svein Dagestad:
                     
"Redd drikkevannet vårt!" Se her!