Vestmarka
Nært og kjært for liten og stor!
Foto: B P Torgersen
I Vestmarka trives et mangfold av dyre- og planteliv. Om sommeren settes det ut sau, hest og krøtter. Det drives også aktivt skogbruk.
Uansett hvor du bor i kommunene rundt er det raskt og enkelt å bruke marka til forskjellige former for rekreasjon, trening og naturopplevelser noe den er særdeles egnet til. Et veldig populært område for folk i alle aldre er området innover fra Vestmarksetra eller Franskleiv som stedet egentlig heter og som ligger ved enden av Vestmarkveien. Den snor seg
oppover i marka fra Tanum vest i Bærum.
Friluftsmulighetene i dette området dekker flere vitale behov som:
Turer med barn, barnevogn, rullestol ol.
Besøke serveringssteder som:
Gupu og Furuholmen
Skiturer, sportslige eller koffertturer
Spesielle naturopplevelser
Turer for eldre med begrenset aksjonsradius
© 2013 B P Torgersen