Vestmarka
Nært og kjært for liten og stor!
Foto: B P Torgersen
Høye ambisjoner
Bærum Idrettsråd skrev i 2010 at kommunen skal bli best på skianlegg i Norge!    Les mer
Jordbru foreslått tidligere
Rådmannen i Bærum foreslo i 2010 å regulere Jordbru området til skiidretten.

                                  Les mer
© 2013 B P Torgersen
Innlegg av Kari Dagestad

I Budstikka 18.02.2013   Les mer
Protester mot skiskyteanlegg
Innlegg skrevet av Lars Holo i Budstikka
08.02.2013 med ref. til planene om dette ved Franskleiv (Vestmarksetra)

                                   Les mer
Rapport - Synovate Frifo
Kartlegging av befolkningens friluftslivsvaner..


                                   Les mer
Rapport - Norsk institutt for naturforskning - friluftsliv preferanser
Friluftsliv i Norge - motivasjon og adferd

                                
Les mer
Høringsuttalelse fra beboere og brukere av Vestmarka:
Forslag til planprogram om lokalt ski- og skiskytingsanlegg med snøproduksjon og helårs skytebane ved franskleiv i bærum:
                          
  Hoveddokument
Nei til skiskytingsanlegg...
Idrettsklubbene IL Jardar og Bærums Skiklub varslet i januar 2013 om at de ønsker et ski- og skiskytingsanlegg...
                                  Les mer
Budstikka.no:
Tanum Vel og Naturvernforbundet kjemper mot skiskyter-anlegg ved Vestmarksetra.

                                   Les mer
Rulleskibane av Svein Holo:
..Når det her snakkes om helårs skytebane må dette sees i sammenheng med ønsket om å tilrettelegge for rulleskibane i sommerhalvåret. En slik bane må nødvendigvis være asfaltert...
                                
Les mer
Svar på leder i Budstikka.
Publisert 4. april 2013:

Lettvint og unyansert av Budstikka om skiskytingsanlegg ved Vestmarksetra
                           Les innspillet her

Kommunens behandling! Publisert 6. juni 2013:
Rådmannen foreslår at utredningene gjennomføres i henhold til det reviderte planprogrammet. Det sies i innstillingen at virkninger for naturopplevelser og det enkle friluftsliv vurderes å være et overordnet tema i saken. Andre viktige tema er trafikkforhold/parkering, forholdet til landbruk, natur- og vassdragsverdier, landskapsvirkninger/terrenginngrep, sikkerhet og faren for grunnforurensning.
                                                                        
Les mer her
08.10.2013: Møtereferat - Lokalt skianlegg Franskleiv - Informasjonsmøte med nærmeste nabo og Gupu.      Les her
5.03.2014: Planforslaget er blitt satt opp til politisk behandling i planutvalget. Møtet finner sted 13.03.2014 kl. 18.00 i formannskapssalen. Dette er åpent for alle. Hvor mye diskusjon det blir rundt saken blant politikerne vites ikke, da rådmannen innstiller på at det fremlagte planforslaget skal legges ut på offentlig høring.                       Finn dokumentene her
(Velg planutvalget uke 11. Sakskartet ser dere øverst som en PDF, mens saken ligger litt lengre ned på siden. (Klikk på Dok))
09.04.2014:
Les innlegget her!
Innkalling til offentlig høring fra Bærum Kommune.

                           Les innspillet her

08.05.2014: Noen tanker rundt kunstsnøproduksjon, støy, forurensing og Sollihøgda kontra Franskleiv som alternativ for et skiskytingsanlegg.  Les her
28.05.2014: Innen fristen leverte beboer-gruppen langs Vestmarkeien sin hørings-uttalelse. Les her. Les også beitelagene i Asker og Bærum sin bekymring for forgiftning av beitedyr her.
20.06.2014: Her kan du lese Anne Lise Torgersens innlegg i Budstikka den 18. juni side 2,
"Skiskytteranlegg og sanseskog"
20.06.2014: Lars Holos innspill i Budstikka den 19.06.2014, "Ordføreren og skiskyting"
                                  Les her

22.11.2014:
Lars Holo innlegg i Budstikka:
Se her:
08.12.2014: Enda et sakset innspill fra Budstikka den 19.06.2014, "BÆRUM-en klimaklok kommune?"
                                  Les her
08.12.2014:
Innlegg sakset fra Budstikka. Se her
08.10.2015:       Les nytt innlegg fra Svein Dagestad i Budstikka her!